Köpvillkor

Köpvillkor

Safari Jewellery tillämpar Konsumentköplagen (1990:932) samt Distansavtalslagen (2005:59) för samtliga köp som genomförs hos Safari Jewellery. För Kunder som är ej är myndiga, ska denne ha målsmans medgivande för att genomföra en beställning hos Safari Jewellery.

Beställning

Då Kunden genomfört en order hos Safari Jewellery, erhåller Kunden en orderbekräftelse till den mejl som angivits vid beställning. I orderbekräftelsen finner Kunden information om produkten, pris, betalning samt leverans. Då orderbekräftelsen erhållits av kund anses beställningen vara bindande. Om Kunden finner felaktig information i orderbekräftelsen, ska Kunden omedelbart meddela felaktigheten genom att kontakta Safari Jewellery per mejl på info@safarijewellery.se.

Leverans

Produkt som Kunden beställer från Safari Jewellery där denne väljer storlek, material, gravyr eller andra val, levereras vanligtvis inom 2–10 veckor beroende på beställningens omfattning och typ. I webshopen, på varje produktsida, finns specifik information kring leverans. I det fall Kunden har en preferens om leverans, vänligen kontakta Safari Jewellery på info@safarijewellery.se. Safari Jewellery gör sitt yttersta för att möta Kundens behov.

Försening av leverans

I det fall försening av Kundens beställda produkt uppstår, och Kunden inte erhållit notis om detta, vänligen kontakta Safari Jewellery på info@safarijewellery.se.

Priser

Priserna på Safari Jewellery´s hemsida och webshop är skrivna i SEK (Svensk krona). Safari Jewellery reserverar sig för prisändringar hänförliga till ändringar hos leverantör, skrivfel, prisfel orsakat av felaktig information samt andra orsaker utanför Safari Jewellery´s kontroll. Safari Jewellery reserverar sig rätten att justera priser vid önskad tidpunkt.

Produktinformation

Safari Jewellery reserverar sig för felskrivningar på hemsidan, inklusive men inte begränsat till pris, beskrivning och leveranstid. Safari Jewellery garanterar ej att produktbilderna ger en exakt avspegling av produkten på grund av exempelvis olika färger på skärm, kvalitet på foto samt olika ljus. Safari Jewellery gör sitt yttersta för att visa produkterna på ett rättvist och korrekt sätt.

Information om företaget 

VAT: SE559086997901

Adress till vår studio: Alfhemsgatan 3, 413 10 Göteborg

Om ringen inte passar

I det fall Kunden beställt en ring som inte passar, korrigerar Safari Jewellery ringen kostnadsfritt, så till vida justeringen är liten (maximalt 1 mm i omkrets). Kunden ska meddela Safari Jewellery om justering omgående och aldrig senare än 14 dagar efter att Kunden mottagit ringen. Kunden står för frakt tillbaka till Safari Jewellery och Safari Jewellery står för frakt efter genomförd justering. I det fall Kunden önskar större justeringar tillkommer en kostnad. Vänligen kontakta Safari Jewellery på info@safarijewellery.se för mer information.

Rätten att återkalla beställning

Safari Jewellery tillverkar varje smycke utefter Kundens order, exempelvis men inte begränsat till storlek och färg. Därav erbjuder Safari Jewellery ej hävning eller retur av order, detta i enlighet med svensk lagstiftning, Distans- och hemförsäljningslagen, 2 kap. 11 §.

Om Kunden ångrar köp, kontakta Safari Jewellery omgående. Vänligen skicka ett mejl till info@safarijewellery.se. Inkludera namn, adress, ordernummer samt vilken produkt Kunden önskar avbryta. Hävning kan i vissa fall avbrytas innan Safari Jewellery påbörjat arbetet med produkten men aldrig senare än 24 timmar efter att ordern har lagts.

Om hävning godkänns av Safari Jewellery, och Kunden erlagt betalning för produkten, kommer full återbetalning att genomföras så snart Safari Jewellery godkänt hävningen.

Reklamera defekt produkt

Samtliga produkter inspekteras noggrant innan leverans sker till Kunden. I det fall Kunden mottar en skadad produkt, åtar sig Safari Jewellery ansvaret för att rätta till felet utan extra kostnad för Kunden, i enlighet med svensk lagstiftning. Om det inte är möjligt för Safari Jewellery att åtgärda den felaktiga produkten, levererar Safari Jewellery en likvärdig produkt. I det fall Safari Jewellery inte har möjlighet att leverera en likvärdig produkt, kommer återbetalning att genomföras på den totala köpeskillingen av den defekta produkten.

I det fall Kunden mottar en defekt produkt, ska Kunden kontakta Safari Jewellery på info@safarijewellery.se så snart Kunden upptäcker produktfelet. I mejlet ska följande inkluderas: namn, adress, ordernummer samt en förklaring av den defekta produkten. Bilder bifogas vid behov. Produkten ska därefter returneras omedelbart till Safari Jewellery.

Safari Jewellery förbehåller sig rätten att neka reklamation om produkten inte är defekt enligt svensk lagstiftning.

Friskrivningsklausul

Safari Jewellery avstår ansvar för direkta eller indirekta skador som kan uppstå vid användning av produkten. Safari Jewellery avstår även ansvar för produkter eller leveranser av produkter som sker på grund av omständigheter utanför vår kontroll (Force Majeure). Såsom men inte begränsat till krig, eld, översvämning, sabotage, begränsning och väder.